Egzekucje komornicze

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.
(Art. 8.5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji Dz.U.06.167.1191 – tekst jednolity – z późniejszymi zmianami).

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnie Maciej Rajczyk posiada uprawnienia wyłączne do egzekucji z nieruchomości na terenie powiatu oleskiego i obejmuje gminy:

  • Dobrodzień
  • Gorzów Śląski
  • Olesno
  • Praszka
  • Radłów
  • Zębowice